Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Inne grupy

  • RADA PARAFIALNA
  • ŻYWY RÓŻANIEC
  • ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NSJ
  • KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH bł. MATUSI MAŁGORZATY
RADA PARAFIALNA

18 października 2016 r. reaktywowano w naszej wspólnocie Radę Parafialną. W jej skład weszli:

- Adam Rublewski – przewodniczący,

- Magdalena Zientara – z-ca przewodniczącego,

- Mirosław Rydzewski – sekretarz

- Jerzy Gabiec – członek,

- Ryszard  Szynkowski – członek,

- Jan Brodzik – członek,

- Barbara Klikowicz – członek,

- Witold Sochacki – członek,

- Mirosław Sępka – członek, 

 Rada Parafialna wspomaga ks. Proboszcza przy organizowaniu różnych uroczystości religijnych w naszej parafii oraz w sprawach gospodarczych.

ŻYWY RÓŻANIEC

 
Żywy Różaniec to zatwierdzone przez Kościół stowarzyszenie religijne.

Każdą Różę tworzy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec w określonej intencji - jedna osoba odmawia jedną tajemnicę dziennie. W ten sposób każdy pomimo tego, że rozważa tylko jedną tajemnicę, ma zasługę taką samą jakby odmówił cały Różaniec, gdyż róża złożona z 20 osób w istocie odmawia całą modlitwę. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Członkinie Żywego Różańca starają się o częstszy udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach, angażują się też w życie parafii.  W naszej parafii mamy 5 Róż Różańcowych. Początek powstania pierwszych parafialnych kółek różańcowych w naszej wspólnocie sięga lat 50, ubiegłego wieku.

Członkowie Żywego Różańca, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku, osiem razy w roku mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Są to następujące dni:

      - przyjęcia do Żywego Różańca, 
     - Bożego Narodzenia (25 XII), 
      - Ofiarowania Pańskiego (2 II), 
      - Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ( 25 III ),
      - Zmartwychwstania Pańskiego,
      - Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
      - Królowej Różańca Świętego (7 X),
      - Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zmiany tajemnic odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17:30.
 
Opiekun: ks. Józef Grochowski.        Zelatorka:  Maria Oleszkiewicz

Intencja na miesiąc lipiec 2022 r. Módlmy się:  1) O opiekę Matki Bożej i bezpieczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. 2) Za chorych misjonarzy o powrót do zdrowia i swoich misyjnych wspólnot.

WSPÓLNOTA STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. 

Celem członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wynagradzanie modlitwą w każdej godzinie doby Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy własne i świata. Straż Honorowa została założona w 1863 r. w klasztorze sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek) w Bourg-en-Bresse we Francji przez s. Marię od Najświętszego Serca (1825-1903).

Członkowie odprawiają godzinę straży przy Sercu Pana Jezusa tak, aby „obstawić” całą dobę. W Polsce Bractwo Straży Honorowej założył w 1869 r. bp Antoni Gałecki w Krakowie. Przed II wojną światową arcybractwo miało ok. 800 ośrodków. Po przerwie wznowiono jego działalność w latach osiemdziesiątych. Na świecie ośrodki Straży są w ponad 30 państwach.
W Polsce stowarzyszenie liczy ok. 25 tys. członków, zgromadzonych przy parafiach, w seminariach, zakonach.

W naszej parafii również istnieje  Arcybractwo Straży Honorowej. Należy do niego 8 osób. Spotkania odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00.

Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza osoby chętne na Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy piątek miesiąca  od godz. 17:00 do 18:00.

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Piotr Boryczka.

 

KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH MATUSI MAŁGORZATY

Koło robótek ręcznych bł. Matusi Małgorzaty powstało w miesiącu wrześniu 2007 r. z inicjatywy ks. Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego. Uczestniczki w liczbie 18 osób, spotykają się w każdy wtorek o godz. 10:00 w salce na plebanii.  Wykonują różne prace ręczne : haftowanie, szydełkowanie, robótki na drutach itp. Wymieniają doświadczenia w tym zakresie, również kulinarne. Przygotowują prace na kiermasze i festyny. Pomagają w przygotowaniu i obsłudze niektórych uroczystości religijnych. . Ksiądz Proboszcz może zawsze liczyć na ich pomoc.

Opiekun: Ks. Proboszcz Józef Grochowski.  Prowadząca: Daniela Bukowska 

 


03861570on-line:11
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart