Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Sakrament Małżeństwa


Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

 1. Warto wrócić do niestety zapomnianego już zwyczaju zaręczyn, które zawierano na kilka miesięcy, a czasem lat przed ślubem.
 2. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu można nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.
 3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokółu przedślubnego. Na spisanie tego protokółu trzeba przynieść następujące dokumenty:
  • dowód osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania - ważne trzy miesiące,
  • świadectwo bierzmowania - jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego ważne trzy miesiące,
  • zaświadczenie o odbyciu co najmniej trzech nauk przedślubnych,
 4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii - wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują "Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi", którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez trzy niedziele.
 5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.
 6. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła - dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne - jest do tego wyznaczona jedna osoba w parafii, z którą można się skontaktować za pośrednictwem Księdza Proboszcza.
 7. Ofiara składana przy okazji zawarcia sakramentu małżeństwa to ... zł. Osoby, których nie stać na złożenie tej ofiary mogą otrzymać sakrament małżeństwa za darmo - trzeba poinformować o tym Księdza Proboszcza.
 8. Podczas ślubu mogą grać osoby na różnych instrumentach, ale w takim przypadku warto około ... zł. zapłacić organiście, żeby nie sprawiał on problemów.
 9. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.  

 

bp JACEK JEZIERSKI – BISKUP ELBLĄSK   

Elbląg, dnia 4.I.2018 r.                                                                                             L. dz. 11 / 2018

 1. ROZPORZĄDZENIE

  dotyczące czasu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w diecezji elbląskiej

  [por. kan. 1064 KPK; Amoris Laetitia 205 – 216]

          Narzeczeni powinni zgłaszać się do właściwej kancelarii parafii, przynajmniej na pół roku przed planowanym terminem związku małżeńskiego, aby:

  1)    ustalić termin ślubu;

  2)    zgromadzić odpowiednie dokumenty;

  3)    podjąć przygotowanie religijne do ślubu poprzez:

  a)    katechezy przedmałżeńskie (10);

  b)    spotkania w katolickiej poradni życia rodzinnego (2);

  c)    udział w dniu skupienia lub rekolekcjach weekendowych;

  d)    przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania.

           W sytuacjach wyjątkowych należy stosować dotychczasową praktykę zwracania się do kurii diecezji elbląskiej dla uzyskania odpowiednich dyspens.

           Wydłużenie czasu przygotowania do zawarcia małżeństwa ma pomóc w rozwoju wiary, uczestnictwu w życiu Kościoła, w lepszym rozumieniu życia rodzinnego oraz 

  w dojrzewaniu narzeczonych do miłości. Narzeczeni potrzebują dłuższego towarzyszenia duszpasterzy [zob. Amoris Laetitia].

          Rozporządzenie obowiązuje do czasu wydania nowych uregulowań przez Konferencję Episkopatu Polski.

   

    Ks. dr Zdzisław Bieg

              KANCLERZ KURII

  Adresy:

  KURIA BISKUPIA: ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg, Poland;

   tel. (55) 232 77 14; fax.: (55) 232 54 09; e-mail: kuria@elblag.opoka.org.pl

  DOM: ul. Mostowa 17, 82-300 Elbląg, Poland;

  tel. (55) 649 11 10; kom. 601 665 360; e-mail: jjezierski@episkopat.pl

 

 

NATALIA I REMIGIUSZ

 

03888539on-line:11
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart