Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kancelaria Parafialna


Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Malborku Oddział w Tolkmicku
55 8303 0006 0050 0500 1560 0001

NIP 578-25-16-245

REGON 040005779

TELEFON: 

Nowy numer!  605 622 456

e-mail: parafiatol@wp.pl

Kancelaria czynna:

Wtorek      09:00 – 11:00
Czwartek 15:30 – 17:00

Zainteresowani mogą również uzyskać informację
po każdej Mszy Św. w zakrystii.


Msze Święte

Można zamawiać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub codziennie w zakrystii po Mszy Świętej.

Chrzest

Udzielany jest w każdą II i IV niedzielę miesiąca na sumie o godz. 10:30. Należy się zgłosić na 2 -3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu i dostarczyć akt urodzenia dziecka z USC oraz dane rodziców i rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni dostarczyć od swojego Proboszcza zaświadczenie, zezwalające na piastowanie godności rodzica chrzestnego.

Małżeństwo

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych przynosząc ze sobą: dowody osobiste, świadectwa chrztu i świadectwo bierzmowania. Świadectwo chrztu winno zawierać adnotację, że wydane jest do ślubu kościelnego i musi być wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu.

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania  przez  USC.  Zapowiedzi są głoszone lub wywieszane w gablocie w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo dla swojego księdza proboszcza z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim (chyba, że  zrobili to wcześniej) i w 3 spotkaniach w poradni rodzinnej. Wskazane jest by uczestniczyli w tych naukach w parafii, gdzie będzie spisany protokół.

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne - miesiąc przed ślubem i dzień przed ślubem lub w dniu ślubu. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

Sakrament małżeństwa jest udzielany podczas Mszy św. Dzień przed celebracją narzeczeni oraz dwóch pełnoletnich świadków (potrzebne są ich dowody osobiste) stawiają się w kancelarii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Kapłan podpisuje się dopiero po zawarciu tego małżeństwa na potwierdzenie faktu zawarcia. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez księdza proboszcza do USC.

Pogrzeb

Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:

  • akt zgonu
  • ewentualne zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.

Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, powinniśmy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.

 

03861552on-line:33
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart