Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

REMONT KOŚCIOŁÓW SZLAKU JAKUBOWEGO


Drodzy Parafianie i wszyscy Sympatycy Parafii św. Jakuba Apostoła, miasta Tolkmicko i uroczych okolicznych  miejscowości nad Zalewem Wiślanym.

Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu przyznanej nam dotacji na remont trzech kościołów w dwóch parafiach: Tolkmicku i Łęczu (nasza parafia jest liderem projektu).

Kiedy ponad trzy lata temu ubiegaliśmy się o przyznanie nam dotacji, sytuacja w Tolkmicku wyglądała inaczej niż dziś, gdy dotacja w kwocie 3,5 mln PLN została nam przyznana. Ponieważ warunkiem skorzystania z dotacji jest posiadanie przez nas środków na pokrycie wkładu własnego, w tym wypadku wynoszącego ponad 500 tysięcy PLN, tworząc projekt liczyliśmy  na pomoc  Parafian  oraz  lokalnych przedsiębiorstw, mając z ich strony obietnice wsparcia.

Niestety,  został zamknięty jedyny duży zakład przemysłowy w okolicy, firma "Masfrost", co diametralnie zmieniło sytuację w całej okolicy,  nie tylko wśród osób do tej pory pracujących w "Masfroście", ale również dotkliwie uderzając w jego lokalnych kontrahentów. Ponieważ czas na zapewnienie wkładu własnego jest na tyle krótki, że mam pełną świadomość braku możliwości zgromadzenia takiej kwoty, pozwalam się zwrócić się do Was z prośbą o pomoc.

Tolkmicko i Kadyny od czasów Pokoju Toruńskiego aż do rozbiorów były ziemiami polskimi należącymi do Korony (stąd królewski status Elbląga). Właściciel Kadyn, Jan Bażyński, był przewodniczącym Związku Miast Pruskich do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o przyłączenie do Królestwa Polskiego, został też pierwszym starostą Tolkmickim. Projekt restauracji kościołów naszych parafii w ramach pielgrzymiego Szlaku Jakubowego, wiodącego do Santiago de Compostella, ma za zadanie przybliżać zarówno dzisiejszym mieszkańcom oraz turystom jak i następnym pokoleniom historię polskości tych ziem, polskości z wyboru i z wolnej decyzji ich mieszkańców. Jest pewnym dramatem, że ziemie te, związane nierozdzielnie z postacią Mikołaja Kopernika, postrzegane są przez pryzmat zaborów oraz  historii  okresu  międzywojennego, czyli niespełna 150 lat, podczas gdy historia ich polskości trwa od połowy XV wieku,  czyli 350 lat do samych zaborów.

Ponieważ dla naszych kościołów: w Tolkmicku, Łęczu i Próchniku możliwość skorzystania z tak znacznej dotacji jest unikalną szansą, zaś brak środków własnych wiąże nam ręce, bardzo proszę o pomoc.

Do mojej prośby dołączam skrót opisu prac związanych z projektem.

Ks. Józef Grochowski - proboszcz

 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła — kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła

a) Prace budowlane:

1. Mury Zewnętrzne (1028,14 m 21

Wstępne wzmocnienie struktury cegły, odgrzybienie i oczyszczenie, wykucie starych spoin, wykucie uszkodzonych cegieł i wmurowanie nowych, uzupełnienie ubytków, scalanie kolorystyczne, wzmocnienie i hydrofobizacja, spoinowanie murów. 

2 Elementy tynkowe zewnętrzne (101,24 177 2)

Wzmocnienie odspojonych tynków, odkrycie polichromii, zakładanie kitów wapiennych, utrwalenie sypiącej się zaprawy, zagruntowanie ścian oraz malowanie farbą wapienną.

3.Połać nawy głównej i naprawa elementów drewnianych oraz instalacja odgromową (połać dachu: 554,125 m 2).

a) Połać dachu: rozebranie pokrycia dachowego, wymiana łacenia i montaż kontrłat, wymiana odeskowania , odgrzybienie, mocowanie foli dachowej, pokrycie nowa dachówką,

b) Więźba dachowa: oczyszczenie i odgrzybienie konstrukcji więźby, uzupełnienie ubytków oraz naprawa elementów zniszczonych, wymiana elementów nienadających się do naprawy Instalacja odgromowa: wymiana instalacji odgromowej na nową przewidziana.

c) Instalacja odgromowa: wymiana instalacji odgromowej na nową przewidziana w ramach remontu dachu.

4 Opierzenia i obróbki blacharskie

Rozebranie rynien, rur spustowych nie nadających się do użytku, wykonanie i montaż rynien, rur spustowych i pasów nadrynnowych, naprawa i oczyszczenie nakryw, wykonanie wzmocnienia i hydrofobizacji nakryw, spoinowanie.

b) Prace konserwatorskie:

1. Ołtarz Główny.

Planowane prace konserwatorskie pozwolą na zatrzymanie procesu destrukcji, usuną przyczyny zniszczeń oraz przywrócą obiektowi dobry stan techniczny oraz estetyczny.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

* Profilaktyczna dezynfekcja (impregnacja i sezonowanie w oparach)

* Wstępne oczyszczanie z zabrudzeń powierzchniowych 

* Oczyszczanie właściwe usuwanie warstwy werniksu oraz wtórnych warstw przemalowań, uzupełnień drewnianego podłoża i ubytków gruntu 

* Oczyszczanie partii złoconych 

* Podklejanie łuszczących się fragmentów warstwy malarskiej 

* Impregnacja i konsolidacja oryginalnej polichromii  

* Retusz polichromii 

* Retusz złoceń — złoto płatkowe na wytrawie olejnej

* Werniksowanie (werniks damarowy)

2. Ołtarz Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus — ołtarz boczny

Planowane prace konserwatorskie pozwolą na zatrzymanie procesu destrukcji, usuną przyczyny zniszczeń oraz przywrócą obiektowi dobry stan techniczny oraz estetyczny.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

* Profilaktyczna dezynfekcja 

* Pobranie próbek warstwy malarskiej do badań laboratoryjnych

* Oczyszczanie właściwe usuwanie warstwy werniksu oraz wtórnych warstw przemalowań, uzupełnień drewnianego podłoża i ubytków gruntu 

* Oczyszczanie partii złoconych

* Wzmacnianie osłabionych i zniszczonych przez drewnojady elementów drewnianego podłoża 

* Podklejanie łuszczących się fragmentów warstwy malarskiej

* Impregnacja i konsolidacja oryginalnej polichromii

* Retusz polichromii

* Retusz złoceń — złoto płatkowe na wytrawie olejnej

3. Ołtarz Św. Anny — ołtarz boczny

Planowane prace konserwatorskie pozwolą na zatrzymanie procesu destrukcji, usuną przyczyny zniszczeń oraz przywrócą obiektowi dobry stan techniczny oraz estetyczny.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

* Profilaktyczna dezynfekcja

* Wstępne oczyszczanie z zabrudzeń powierzchniowych

* Oczyszczanie właściwe usuwanie warstwy werniksu oraz wtórnych warstw przemalowań, uzupełnień drewnianego podłoża i ubytków gruntu.

* Oczyszczanie partii złoconych 

* Wzmacnianie osłabionych i zniszczonych przez drewnojady elementów podłoża

* Podklejanie łuszczących się fragmentów warstwy malarskiej

* Impregnacja i konsolidacja oryginalnej polichromii

* Retusz polichromii i retusz złoceń — złoto płatkowe na wytrawie olejnej 

2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu:

2.1. Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu

a) Prace konserwatorskie:

1. Chrzcielnica

Planowane prace konserwatorskie pozwolą na zatrzymanie procesu destrukcji, usuną przyczyny zniszczeń oraz przywrócą obiektowi dobry stan techniczny oraz estetyczny.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

* Profilaktyczna dezynfekcja (impregnacja i sezonowanie w oparach)

* Usunięcie zardzewiałych elementów metalowych (gwoździe, kotwy )

2. Witraże (11 sztuk- duże, 1 sztuka - mały)

Planowane prace konserwatorskie pozwolą na zatrzymanie procesu destrukcji, usuną przyczyny zniszczeń oraz przywrócą obiektowi dobry stan techniczny oraz estetyczny.

PROGRAM PRAC  

* Demontaż kwater

* Przerysowanie kwater i rozebranie ze starego ołowiu

* Mycie i suszenie szybek

Rozłożenie na przygotowanych wcześniej rysunkach i docięcie brakujących szybek (ewentualnie przygotowanie do wymiany pękniętych)

*  Retusz ubytków warstwy malarskiej w środkowych kwaterach (na zimno)

*  Złożenie kwater w nowy ołów i zlutowanie

*  Wykonanie nowych ramiaków stalowych i oprawa kwater 

2.2. Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Próchniku

Prace budowlane:

1. Połać dachu prezbiterium i więźba dachowa oraz instalacja odgromowa: połać

a) Połać dachu prezbiterium: Rozebranie dachówki i ułożenie nowej. Wymiana łacenia i zamocowanie foli dachowej. Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych.

b) Konstrukcja więźby: oczyszczenie i odgrzybienie konstrukcji więźby, uzupełnienie ubytków oraz naprawa elementów zniszczonych, wymiana elementów nienadających się do naprawy.

c) Instalacja odgromowa: wymiana instalacji odgromowej na nową przewidziana w ramach remontu dachu.

2.Stolarka drzwiowa (4 sztuki).

Przygotowanie stolarki oczyszczenie, odgrzybienie, ręczne cyklinowanie i szlifowanie, patynowanie w celu scalenia kolorystycznego, konserwacja elementów metalowych kute zawiasy i klamki.

3. Ściany zewnętrzne (879,91 m2)- elewacia południowa, wieża

Wstępne wzmocnienie struktury cegieł, odgrzybienie i oczyszczenie murów ceglanych , naprawa elementów zniszczonych oraz uzupełnienie ubytków, scalanie kolorystyczne, wzmocnienie i hydrofobizacja powierzchni kamiennych.

4. Ściany wewnetrzne: (1 158,00 m2)

Odbicie tynków, zagruntowanie (oszprycowanie), położenie tynków, zagruntowanie ściany otynkowanej i malowanie farbami wapiennymi

5. Powierzchnia wystawiennicza dla odwiedzających (100 m2)

Przystosowanie dla zwiedzających

1.2. Ława cechowa na chórze

-  Dokonanie odkrywek w zwieńczeniu zaplecka, na bokach i siedzisku stalli

* Zabezpieczenie i konsolidacja powierzchni silnie spudrowanej polichromii zaplecka

* Dezynsekcja (drewno zaatakowane przez drewnojady)

* Oczyszczanie polichromii z zabrudzeń powierzchniowych 

* Usunięcie przemalowań 

Utrwalenie powierzchni oryginalnej warstwy malarskiej

* Impregnacja zdegradowanych przez atak drewnojadów fragmentów drewna

* Podklejanie łuszczących się fragmentów polichromii

* Uzupełnienia ubytków drewnianego podłoża

*Wyrównanie poziomów oryginalnej warstwy malarskiej i uzupełnień na podłożu pozbawionym polichromii

2. Polichromowana ława kolatorska w prezbiterium z aniołami

Planowane działania konserwatorskie mają na celu zahamowanie procesu destrukcji poprzez usunięcie przyczyn (zabezpieczenie przed działaniem wilgoci, impregnacja zniszczonych strukturalnie drewnianych elementów, dezynfekcja i dezynsekcja zabezpieczająca przed działaniem drewnojadów i mikroorganizmów) oraz przywrócenie obiektowi pierwotnej formy i kolorystyki.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

*  Dokonanie odkrywek w zwieńczeniu zaplecka, na bokach i siedzisku stalli

*  Zabezpieczenie i konsolidacja powierzchni silnie spudrowanej polichromii 

*  Dezynsekcja (drewno zaatakowane przez drewnojady)

*  Oczyszczanie polichromii z zabrudzeń powierzchniowych

*  Utrwalenie powierzchni oryginalnej warstwy malarskiej

*  Wymiana siedziska

* Wyrównanie poziomów oryginalnej warstwy malarskiej i uzupełnień na podłożu pozbawionym polichromii

*  Retusz i rekonstrukcja warstwy malarskiej

*  Zabezpieczenie powierzchni polichromii

3. Polichromowana ława kolatorska w prezbiterium ( z przedstawieniem cnót).

Planowane działania konserwatorskie mają na celu zahamowanie procesu destrukcji poprzez usunięcie przyczyn (zabezpieczenie przed działaniem wilgoci, impregnacja zniszczonych strukturalnie drewnianych elementów, dezynfekcja i dezynsekcja zabezpieczająca przed działaniem drewnojadów i mikroorganizmów) oraz przywrócenie obiektowi pierwotnej formy i kolorystyki.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

*  Wstępna dezynfekcja (pleśń i grzyby) 

*  Dokonanie odkrywek w zwieńczeniu zaplecka, na bokach i siedzisku stalli

*  Wstępne zabezpieczenie i konsolidacja powierzchni silnie spudrowanej polichromii 

*  Dezynsekcja (drewno zaatakowane przez drewnojady) 

*  Oczyszczanie polichromii z zabrudzeń powierzchniowych

*  Usunięcie przemalowań ( środki i metody zostaną ustalone po przeprowadzeniu prób)

*  Utrwalenie powierzchni oryginalnej warstwy malarskiej

*  Impregnacja zdegradowanych przez atak drewnojadów fragmentów drewna

                                Dziękuję za zainteresowanie

                                Szczęść Boże

                                 ks. Józef Grochowski - koordynator projektu


03902783on-line:11
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart