Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Caritas parafialna


PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
przy parafii św. Jakuba Apostoła
w Tolkmicku

"Kto ma dwie suknie niechaj da temu, który nie ma,  kto ma pokarm niech podobnie czyni."

Duch jałmużny – dzielenia się z potrzebującymi - przewija się w całym Piśmie Św.  Słowa Chrystusa brzmią jednoznacznie.
Wielu mieszkańców naszej parafii żyje w głębokiej biedzie. Wielu ojców i matek staje często przed dylematem, chleb dla rodziny czy lekarstwa dla siebie lub najbliższych. Wiele rodzin zalega z płaceniem  różnych należności, związanych z podstawowym bytem. 

Nawet największa miłość nie nakarmi dzieci, nie zapłaci świadczeń, nie wykupi leków.

Widząc potrzeby swoich parafian, ks. Proboszcz Sławomir Szczodrowski  postanowił reaktywować Parafialny Zespół CARITAS.

Na spotkaniu w dniu 26 lutego 2008r. został powołany nowy skład Zarządu Parafialnego Zespołu CARITAS. Prezesem została Pani Anna Lebioda, sekretarzem – Pani Irena Popowicz, skarbnikiem – Pani Gabriela Starostecka. Funkcję Przewodniczącego, z urzędu pełni Ksiądz Proboszcz.

Decyzją Dyrektora CARITAS Diecezji Elbląskiej, na wniosek  Księdza Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego, z dniem 10 marca 2008r. został zatwierdzony Parafialny Zespół CARITAS przy parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

Do zadań parafialnego CARITAS należy m.in. prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności  rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, klęsk żywiołowych itp.

Caritas parafialny zajmuje się również wypoczynkiem dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, promocją i organizacją wolontariatu.

CARITAS w nowym składzie poczynił już szereg przedsięwzięć, z uwagą, śledząc  potrzeby środowiska, w którym przyszło mu pracować. Do najważniejszych należy zaliczyć : rozdział żywności przekazywanej przez Caritas Diecezji Elbląskiej, organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, zorganizowanie stoisk Caritas na Festynach Parafialnych itp. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że członkowie CARITAS to wolontariusze pracujący społecznie.

 

Zobacz też: Aktualności 14.11.2009r

WIGILIJNE SPOTKANIE Z PODOPIECZNYMI
 
22 grudnia 2009r w salce na plebanii odbyło się spotkanie ks. Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego i Zarządu Caritas Parafialnego z podopiecznymi

                                       

                                        

                                       

Po odczytaniu ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa i połamaniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji wigilijnej, przygotowanej przez Panie z Caritas. Czas umilały wspólnie śpiewane kolędy i „zabawa w kolędników”.


Na zakończenie, goście tego spotkania otrzymali prezenty świąteczne, do ufundowania których przyczyniło się kilka miejscowych sklepów.

 
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze

SZKOLENIE CARITAS

19 listopada 2011r  w Sali konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego w Tolkmicku odbyło się szkolenie opiekunów parafialnych i szkolnych  Kół Caritas. Tematem szkolenia było pozyskiwanie środków na działalność tych Kół. W jaki sposób można to zrobić, uczył Pan Marek Borkowski.

 

Organizatorem spotkania była Caritas Diecezjalna w Elblągu, którego przedstawicielką była Pani Anna Grabowska. 

Szkolenie w Tolkmicku miało za zadanie przygotowanie osób prowadzących szkolne i parafialne Koła Caritas, do pozyskiwania  funduszy, na efektywniejszą działalność  w swoich środowiskach.

MIKOŁAJ 10.12.2011

Do tradycji już należy, że CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ organizuje  Mikołajkowe spotkanie dzieci. W tym roku zostały one zaproszone do Centrum Kultury Światowid w Elblągu.

Ogółem pojechało 46 dzieci z Łęcza, Pogrodzia i Tolkmicka. Opiekunami grupy były Panie: Renata Brażewska z Pogrodzia i Beata Wojtyna z Łęcza oraz ks. Krzysztof Toczyski i ks. Marek Szymborski.

Atrakcją tegorocznego spotkania był spektakl teatralny pt. Pingwiny z Madagaskaru, przygotowany przez kleryków Elbląskiego Seminarium. Dzieci obejrzały go z ogromnym zainteresowaniem.

Dla każdego dziecka była przygotowana Mikołajkowa paczka.

Wyjazd był dużym przeżyciem dla dzieci, które za naszym pośrednictwem dziękują Organizatorom, za tę wspaniałą niespodziankę.

Zdjęcia: http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/galeria,105,caritas-diecezji-elblaskiej-mikolaj-2011.html

03918005on-line:22
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart