Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Regulamin


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W TOLKMICKU

Cmentarz jest miejscem poświęconym, na którym należy zachować ciszę, porządek i powagę.

  1. Administratorem Cmentarza Parafialnego jest Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w   Tolkmicku. Tel. (055) 231 66 34, 

  2. Na cmentarzu zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu, jazdy rowerem czy urządzania placu zabaw i zachowania niegodnego tego miejsca.

  3. Miejsce na cmentarzu wykupuje się na 20 lat. Po upływie 20 lat grób ulega likwidacji i pozostaje w dyspozycji Administratora, o ile nie zostanie wniesiona dodatkowa opłata przez dysponenta grobu. Pomnik na grobie nie powoduje przedłużenia prawa do użytkowania grobu.

  4. Pochówek i wszelkie prace budowlane (np. stawianie i wymiana pomnika, układanie kostki, wykonanie obramowania betonowego, itp.) należy uzgodnić z Administratorem w kancelarii parafialnej przed rozpoczęciem prac, a rozpocząć po uiszczeniu opłat.

  5. Na teren cmentarny nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi bez pozwolenia Administratora. Każde wejście związane z pracami należy każdego dnia zgłosić  w kancelarii parafialnej przed podjęciem pracy. Klucz do bramy można otrzymać  w kancelarii parafialnej przed podjęciem pracy.

  6. Odpady i śmieci mogą być składowane wyłącznie w wyznaczonym miejscu.

  7. Pozostały po remoncie gruz i ziemię należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

  8. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew i krzewów, oraz montowania ławek.

  9. Administrator  cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą i zdarzeniami losowymi (od takich zdarzeń groby można ubezpieczyć indywidualnie).

  10. Niszczenie nagrobków, wysypywanie śmieci w miejscach niedozwolonych, samowolne prowadzenie prac niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami podlega karze, którą ustala Administrator cmentarza.

 

Tolkmicko dnia 01 sierpnia 2009r

Ks. Sławomir Szczodrowski
Proboszcz Parafii
pw. św. Jakuba Ap. w Tolkmicku

KOMUNIKAT:

Ksiądz Proboszcz Sławomir Szczodrowski serdecznie dziękuje za złożone ofiary na Msze św. i wypominki za zmarłych, oraz do puszek na cmentarzu. Zostały one przeznaczone na potrzeby, związane z prowadzonymi remontami  w tym miejscu.
Przypominamy, o regulowaniu należności za kwatery na cmentarzu, także miejsc rezerwowanych dla siebie lub rodziny. Taka opłata zostanie odnotowana w księgach cmentarnych na kolejne lata. Zdarzają się bowiem chętni, do wykupienia wolnych miejsc między grobami, być może przeznaczonymi dla bliskich osoby zmarłej, leżącej obok. Może się więc zdarzyć, że zostanie ono zarezerwowane przez kogoś, kto załatwi niezbędne formalności i będzie miał prawo do takiej kwatery.
Ponawia się prośbę o regulowanie należności za groby bliskich – po 20 latach od śmierci, oraz za rezerwację wolnych kwater.

Tolkmicko dnia 01 grudnia 2010r

Zobacz:http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/galeria,99,wszystkich-swietych-2011.html

03888544on-line:11
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart