Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Aktualności

KONKURS REGIONALNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2019 (2019-03-21)
KONKURS REGIONALNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2019

KONKURS REGIONALNY

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ 2019

To już dwunasty raz w naszym kościele ogłaszamy konkurs „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną”. 

Zaczynaliśmy lokalnie, ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum  i  Przedszkolem Miejskim, potem włączył się Ośrodek Kultury i Dom Pomocy Społecznej. W kolejnych latach dołączały do tego konkursu szkoły z terenu gminy oraz stowarzyszenia. 

Kiedy nadszedł czas, że na zaproszenie odpowiedziały instytucje i osoby spoza naszej gminy, postanowiliśmy w 2017 roku zmienić ten konkurs na Regionalny.  

Cieszy fakt, że przez te wszystkie lata wspierał nas w współorganizacji Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, przez pięć ostatnich lat - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, a w 2017 roku do grona sponsorów dołączyło Starostwo Powiatowe w Elblągu, a Pan Starosta objął osobiście Konkurs swoim patronatem. W tym roku do współpracy włączył się również Caritas Diecezji Elbląskiej. 

I tak jest w tym roku. Patronatem medialnym objęły nas: Redakcja Dziennika Elbląskiego i Redakcja Gościa Niedzielnego.

Nagrody dla uczestników fundują: Starostwo Powiatowe w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Caritas Diecezji Elbląskiej, oraz Parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.  

Zapraszamy do udziału w konkursie, osoby indywidualne, rodziny, szkoły, przedszkola, instytucje, stowarzyszenia i grupy, oraz wszystkich, którzy chcą z nami tworzyć ten piękny klimat Niedzieli Palmowej. Zaproszenie obejmuje mieszkańców powiatu elbląskiego, ale nie odrzucimy też palm z innych miejscowości.

Regulamin   można znaleźć na naszej stronie parafialnej: http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/. Tam też w zakładkach Aktualności i Galeria (w układzie chronologicznym) znajdują się informacje i zdjęcia z poprzednich konkursów.

Liczymy na liczny udział w konkursie Regionalnym na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2019.

 

REGULAMIN KONKURSU REGIONALNEGO
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2019"

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Caritas Diecezji Elbląskiej, Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Bosko w Tolkmicku ogłaszają konkurs regionalny „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną 2019”.  Patronat honorowy – Starostwo Powiatowe w Elblągu, Patronat medialny – Gość Niedzielny, Dziennik Elbląski.
 
Cele konkursu:
 
- Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców powiatu
  elbląskiego, oraz chętnych spoza tego terenu.
- Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
- Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy
  artystycznej.
 
Warunki konkursu:
 
1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo - bez ograniczeń wiekowych.

 2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje tylko jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela grupy.
 
3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.
 
4. Forma i technika wykonania prac dowolna.
 
5. Minimalna wysokość palmy - 1 metr. 
 
6. Warunkiem konkursu jest też prezentacja palmy przez jej właściciela/właścicieli w pozycji pionowej, w procesji wokół kościoła w Niedzielę Palmową 14.04.br.  o godz. 10:50 i udział w Mszy Św. o godz. 11:00. 

7. Każda praca powinna być podpisana, z podaniem następujących danych: imię i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela – reprezentanta grupy, rodziny, ilość i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.
 
8. Prace należy dostarczyć do kancelarii Parafii św. Jakuba Ap. w Tolkmicku lub do Kościoła w Tolkmicku do dnia 08.04.2019 r.
 
Ocena i nagrody: 
 
Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod uwagę:
- zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
- ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość,
- technikę wykonania,
- dobór materiałów,
 
- Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową 14.04.2019 r.  po Mszy św. o godz.11:00.
 
- Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki.
 
- Wyniki zostaną podane w Gościu Niedzielnym, Dzienniku Elbląskim, Informatorze parafialnym, na stronie parafialnej oraz innych dostępnych mediach.
 
Ustalenia końcowe:
 
-  Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
-  Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 27 kwietnia 2019 r., zostaną
   zagospodarowane przez organizatorów.
- W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na
  organizację i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.
                                                                                                                
 
 
                                                              Organizatorzy
Tolkmicko. 25.02.2019 r.03721137on-line:55
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart