Parafia

Ogłoszenia parafialne


Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Aktualności

SŁOWO NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ 26.04.2020 (2020-04-25)
SŁOWO NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ 26.04.2020

SŁOWO

NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ

26.04.2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Drodzy Parafianie i Wszyscy czytający te słowa. Witam serdecznie i życzę błogosławionej i ciepłej w sercu niedzieli, której centrum jest zawsze Eucharystia. Jeszcze nie wszyscy możemy spotkać się w przestrzeni naszego parafialnego kościoła. Zapraszam na chwilę refleksji.

Każde nasze uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej to spotkanie z Jezusem Chrystusem przy łamaniu chleba. Dziś jesteśmy świadkami tego, jak uczniowie poznają Jezusa Chrystusa właśnie podczas łamania chleba.

Dwaj uczniowie idący w poranek wielkanocny z Jerozolimy do Emaus mieli ogromne szczęście. Polega ono na tym, że spotkali Jezusa na drodze swojego życia w jakże trudnym momencie, gdy runęły wszystkie ich nadzieje. Byli załamani po stracie ukochanego Mistrza.

Co człowiekowi jest najbardziej potrzebne w takim momencie? Potrzebny jest ktoś, kto poda przyjacielską dłoń, kto pocieszy, podniesie na duchu i zwyczajnie powie: nie martw się, nie wszystko jeszcze stracone. Taką właśnie Osobą, Przyjacielem, okazał się zmartwychwstały Jezus Chrystus. On na nowo przywrócił im nadzieję, radość życia, a dokonało się to wtedy, gdy zasiadł z nimi do posiłku i poznali Go po łamaniu chleba. Inaczej mówiąc, udzielił im Komunii Świętej.

Czym dla nas jest Komunia Święta? Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu” (1325). To zjednoczenie z Chrystusem, karmienie się Jego Ciałem. Przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno Ciało. Eucharystię nazywa się rzeczami świętymi i jest to pierwotne znaczenie „Komunii świętych” (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. Nazywa się ją również Chlebem aniołów, Chlebem z nieba, Lekarstwem nieśmiertelności, Wiatykiem To zjednoczenie prowadzi nie tylko do tego, że człowiek żyje Bogiem, ale jeszcze pragnie swoją radością dzielić się z innymi. To dokonało się w drodze do Emaus – jak mówi dzisiejsza Ewangelia: w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Po co tam poszli? Po to, aby podzielić się radością z innymi, aby wszystkim naokoło mówić: „co ich spotkało w drodze i jak poznali Go przy łamaniu chleba”.

Widzimy zatem wyraźnie, że łamanie chleba jest dla nas zbawienne. To jest jedyne lekarstwo na nasz smutek, zawód. Jezus jest prawdziwą radością, człowiek bez Niego nie może sobie wyobrazić życia. Jezus nie tylko nas karmi eucharystycznym Chlebem, ale umacnia nas w wierze. Uczniowie z Emaus odkryli na nowo Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Poznawali Go w Pismach, które w swoim życiu zgłębiali, a teraz spotkali Go w rzeczywistym zjednoczeniu w Komunii Świętej. Tomasz à Kempis mówił o dwóch stołach: stole Słowa Bożego i stole Eucharystii, stole Chleba. Pokrzepienia pokarmem z obu tych dwóch stołów dostąpili uczniowie, co zaowocowało łaską ożywienia wiary. Możemy z tego wyciągnąć prosty wniosek, że kto odrzuca jeden bądź drugi stół, a czasem nawet dwa naraz, ten sam się skazuje na chodzenie w ciemnościach, po omacku.

W naszym życiu trzeba nieustannie być pochylonym nad jednym i drugim stołem, z obu tych stołów nieustannie brać pełnymi garściami, prosząc Boga, aby udzielił nam łaski zrozumienia tego wszystkiego, czego od nas wymaga. Chciejmy wpatrzeć się w uczniów idących do Emaus. Im radość przyniosły słowa Biblii tłumaczone przez Jezusa Chrystusa.

Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, doszliśmy do pokrzepienia a przez Komunię Świętą do pełnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, celem i sensem naszego życia. Niech lekcja przedstawiona przez tych dwóch uczniów idących do Emaus nie pójdzie na marne.

Wyciągnijmy z niej wniosek: nikt z nas nie będzie smutny w życiu, jeśli uwierzy zmartwychwstałemu Chrystusowi. Uwierzmy w Chrystusa i uwierzymy Chrystusowi.

Niech też dzisiejszy wspólny obiad będzie doświadczeniem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym we wzajemnej życzliwości.

                                                                            Proboszcz Józef ze Współbraćmi

 


03721517on-line:11
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart